Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

ÇANAKKALE SERAMİKLERİ KİTAP OLDU

Prof. Dr. Turan Takaoğlu ve Arkeolog Ayşe Takaoğlu tarafından yurtiçi ve yurtdışındaki arşivler, müzeler, kitaplar ve seyyahların izlenimlerinden de yararlanarak hazırlanan “Çanakkale Seramikleri, 1670-1915: Bir Kentin Sessiz Tanıkları” adı altında kitap haline getirildi.

ÇANAKKALE SERAMİKLERİ KİTAP OLDU
03 Eylül 2020 - 11:09

Prof. Dr. Turan Takaoğlu ve Arkeoloh Ayşe Takaoğlu hazırladığı Çanakkale Belediyesi Seramik Müzesi’nin bir kültür hizmeti olarak basılan kitap, Çanakkale kentine adını veren ve yaklaşık olarak 1670’li yıllardan 1915 yılına faaliyet gösteren seramikler geleneği üzerine yapılan ve yeni bilgiler içeren bu güncel çalışmadır.Seramikleri üzerinden kenti ve seramik geleneğini okumaya çalışan bu kitap çalışmasının ilk bölümünde;  Osmanlı döneminde İznik ve Kütahya atölyelerinden sonra en önemli üçüncü geleneğini temsil eden Çanakkale Seramik geleneğinin öncelikli olarak kent tarihi bağlamında kenti ziyaret eden batılı seyyahlar, Osmanlı arşivleri, uluslararası dünya fuarları kayıtları ve fotoğrafik belgeler ışığında değerlendirilmiştir.  Kitabın ikinci bölümünde Çanakkale seramik atölyelerinde üretilen çanak çömlekleri form, üslup ve anlam yönünden el alınmakta Çanakkale seramiklerinde yaşanan üslup ve kap formları açısından görülen değişimin sebeplerini ortaya konulmaktadır. Kitabın üçüncü ve son bölümünde ise arkeolojisi perspektifinden değerlendirerek geçmişte Çanakkale seramiklerini üreten, kullanan ve ticaretini yapan insanlar ele alınmaktadır.Prof. Dr. Turan Takaoğlu ve Arkeolog Ayşe Takaoğlu’nun “Çanakkale Seramikleri, 1670-1915: Bir Kentin Sessiz Tanıkları” adı kitap; Çanakkale seramik geleneğinin ortaya çıkışı, Çanakkale seramiklerinin kimlere hitap ettiği, son arkeolojik kazıların bugüne kadar bildiklerimize ne tür yeni katkılar yaptığı ve bu geleneğin çöküşündeki sebepler gibi konuları içermektedir.Kitabın son kısmında da son usta İsmail Bütün’ün Çanakkale seramikleri üzerine aktardıkları yer almaktadır. Bu yönüyle kitap, Çanakkale kentiyle sembol olmuş Çanakkale seramikleri üzerine farkındalık yaratmayı katkı vermeyi amaçlamaktadır.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum