Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

ZİRAİ İLAÇ AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANARAK BERTARAF EDİLMESİ PROJESİNE BAŞLANDI

Çanakkale, ülkemiz tarımının lokomotif illerinden biridir. 3 milyon 300 bin dekar tarım arazisine sahip ilimizde, 1 milyon 113 bin dekarda sulu tarım yapılmakta ve 112 farklı ürün yetiştirilmektedir. Bu alanların 201 bin dekarında sebze, 570 bin dekarında meyve, 2 milyon 62 bin dekarında tarla ürünleri üretilmektedir.

ZİRAİ İLAÇ AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANARAK BERTARAF EDİLMESİ PROJESİNE BAŞLANDI
28 Mart 2019 - 10:57

İlimizde sulu tarım yapılan, özellikle sebze ve meyvelerin yoğun olarak yetiştirildiği bölgelerimizde bitkilerde görülen hastalık ve zararlılar ile mücadele sırasında zirai ilaç ambalajlarının önemli miktarı kullanıldıktan sonra ya çevreye rastgele bırakılmakta ya da yakılmaktadır. Bu tür uygulamalar ciddi çevre ve insan sağlığı sorunlarına neden olmaktadır.

Zirai mücadele ilaç ambalajları tehlikeli atık statüsünde değerlendirildiğinden, tarımda verimliliğin, kalitenin, sürdürülebilirliğin yanı sıra insan sağlığının, doğal denge ve çevrenin korunması gibi nedenlerle bölgemizde acil bir atık pestisit kapları yönetim planına ihtiyaç duyulmuştur.

Konunun hassasiyetine binaen 2017 yılında Valiliğimiz koordinasyonunda hazırlanan, “Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi” projesi kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çanakkale İl Özel İdaresi, ilgili belediyeler ve köy muhtarlıkları ile birlikte, Bayramiç’in 13 köyü ve 4 mahallesinden oluşan toplam 17 yerleşim birimi pilot olarak belirlenmiştir.Bu örnek proje kapsamında belirlenen 17 yerleşim biriminde uygun olan yerlere sızdırmaz, galvanizli, özel yapım toplam 90 adet konteyner yerleştirilmiş olup, uygulama başarı ile devam etmektedir.

Bu projenin başarısında sahadaki çiftçilerimizin samimi ve kuvvetli desteklerinin payı büyüktür. Bu nedenle çiftçilerimize, muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ederiz.

Bu noktadan hareketle doğal kaynakların korunması, insan sağlığına, ekolojik sisteme ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda üretimin yapılması hedeflenerek, projeyi il geneline yaygınlaştırarak uygulamak amacıyla yine Valiliğimizin koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yeni bir proje sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Bu yeni proje ile Merkez İlçe ve Adalar hariç 9 İlçemizde, 264 yerleşim noktasında 651 adet konteyner kullanılarak uygulanacaktır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu projede İl Özel İdaresi, ilçe belediyeleri, muhtarlıklarımız ve üreticilerimiz paydaş olarak bulunacaklardır.

Bu projenin İlimize çevreyi koruma adına oldukça önemli katkısı olacaktır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bu konuda sahada yaygın bir şekilde çalışmaktadır.

Ayrıca; Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz Ömer BOLAT, Müdürlüğümüzce çevreye yönelik yürütülmekte olan faaliyetler hakkında şu açıklamalarda bulunmuştur: 

“İlimiz Belediyeleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlıklarına çevre kirliliğinin giderilmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından 2018 yılında 4.480.000,00 TL, 2019 yılında 610.000,00 TL nakdi yardım yapılmıştır.

İlimiz sınırlarında 18 adet ilçe ve belde belediyesinde evsel nitelikli atıksuların arıtıldığı atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Çevre Kanununun 29. Maddesi kapsamında İlimizde faaliyet gösteren Atıksu Arıtma Tesislerine 2018 yılında 611.414,46 TL Elektrik Enerjisi yardımı yapılmıştır.

İlimizde turizmin gelişmesi ve temiz yüzme alanlarının oluşturulması kapsamında 17 adet Mavi Bayraklı yüzme alanı bulunmaktadır.

İlimizde oluşan evsel katı atıkların yönetimi kapsamında 4 adet Katı Atık Yönetim Birliği kurulmuştur.Kurulan birliklerden 2 tanesinin (ÇAKAB ve Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği) aktif olarak faaliyet gösteren düzenli depolama sahalarının bulunduğu, 1 tanesinin (BİÇAY Katı Atık Yönetim Birliği) inşaatının tamamlandığı, 1 tanesinin (Troas Katı Atık Yönetim Birliği) Düzenli Depolama sahası yapım işi ihale edilmiş olup; takriben bir yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen “Sıfır Atık Projesi” 2018 Nisan ayı itibariyle İl Müdürlüğümüzde uygulamaya başlanmış ve 2019 yılı itibariyle İlimiz Merkez ve ilçelerinde tüm kamu kurumlarında uygulanmaya başlamıştır.

İl Müdürlüğümüzce Sıfır Atık Uygulamaları kapsamında; tüm kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri ve odak noktaları, Merkez Belediyesi ve 11 ilçe belediye başkanlığının çevre biriminde görev yapan personeli, ilimizde kurulu olan 4 adet Katı Atık Yönetim Birliği ile ilimizde faaliyet gösteren Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi yetkililerinden oluşan toplam 802 kişinin katıldığı 11 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen bu toplantılar ile İlimiz sınırlarında evsel nitelikli katı atıkların düzenli depolanması, şehir merkezi dışında, karayolu, köy yolları, ormanlık ve piknik alanlarında gelişigüzel kaçak atılmış sahipsiz atıkların bertarafı, atıksu alt yapı sistemleri ve hafriyat atıklarının gündeme getirdiği çevre problemlerine çözüm oluşturmak adına bir adım daha atılmıştır.

Yine ilimizde deniz çöplerinin engellenmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanmakta olan mevzuatlara alt yapı oluşturması amacıyla İl Müdürlüğümüz tarafından rapor hazırlanarak gönderilmiştir. Bu raporda; deniz çöplerinin en önemli kaynaklarının bir tanesinin İlimizde tarımsal faaliyetler sonucu oluşan zirai ilaç atıklarının nehirlere atılması, nehirlere atılan bu atıkların denizlere taşınmasının engellenmesi için alınması gereken önlemler yer almaktadır.

İlimizde tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan zirai ilaç atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi konusunda Bayramiç İlçesi 13 köy, 4 mahalle olmak üzere 17 yerleşim alanında yürütülen projenin İlimiz genelini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması için çalışmalar başlatılmıştır.  Bu kapsamda, 10 İlçe, 264 Köyde zirai ilaç atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi için 651 adet sızdırmasız konteyner kullanılması planlanmaktadır. Söz konusu proje bedelinin belirlenebilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çalışmalar devam etmektedir.”

          

YORUMLAR

  • 0 Yorum