Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

HARUN ARSLAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ; ''BİRİZ, BERABERİZ''

Cumhuriyet Halk Partisi Çan İlçe Başkanı Harun Arslan, Çanakkale merkezde çıkan yerel gazete Aynalı Pazar’ın, ‘’Çan CHP’de İç Savaş’’ haberine yönelik basın açıklamasında bulundu.

HARUN ARSLAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ; ''BİRİZ, BERABERİZ''
15 Ekim 2020 - 11:28

Haberde, Çan Belediyesi’nin CHP’li belediye başkanı Bülent Öz’ün Harun Arslan’ın başı çektiği CHP’li meclis üyeleri tarafından CİMER’e şikayet edildiği ifade edilirken gazeteye yaptığı yalan haberden dolayı avukatı aracılığı ile tekzip yollattığını da belirten Arslan, konuyla ilgili bir de basın açıklaması gerçekleştirdi.
Arslan’ın basın açıklaması 14 Ekim Çarşamba günü ilçe binasında gerçekleşirken açıklamaya CHP Çan İlçe Örgütü, Çan Belediyesi meclis üyeleri, CHP Çan Kadın Kolları Başkanı Safiye Titiz, CHP Çan Gençlik Kolları Başkanı Utku Yaz ve partililer katıldı.
Arslan konuyla ilgili açıklamasında, ‘’ Saygıdeğer basın mensupları, Değerli Cumhuriyet Halk Parti'li arkadaşlarım ve Çanlı dostlarım, 11.10.2020 tarihli Aynalı Pazar gazetesinde ve 12.10.2020 tarihinde Çanakkale Aynalı Pazar internet gazetesinde CHP Çan İlçe Teşkilatı olarak başkan ve yöneticileri hakkında, şahsım hakkında yapmış olduğu asılsız ve yalan haberle ilgili bilgilendirme toplantısı yapmak için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. 11.10.2020 tarihli Aynalı Pazar gazetesinde ve 12.10.2020 tarihinde Çanakkale Aynalı Pazar internet gazetesinde yayınlanan CHP Çan Örgütü, başkan ve yöneticileri hakkında, Çan Belediye Başkanı sayın başkanımız Bülent Öz ile ilgili sorunlar olduğundan iç savaş gibi terimler kullanılarak haksız ve asılsız haber yapılmıştır. Çan Belediyesi Meclis Başkanı ve CHP Çan İlçe Başkanı ve şahsım Harun Arslan olarak Cimer'e veya başkaca kurum ve kuruluşlara hiçbir şikayetim ve başvurum yoktur. Hiçbir şekilde yalan haberde bahsedildiği gibi 5 Şubat 2020 tarihinde veya başka bir tarihte Cimer'e şikayet başvurusu yapmadım. Bahse konu gazetede isim verilen kişi ile ilgili de birlikte olup hiçbir kurum ve kuruluşa Cimer'e şikayetim, ihbarım ve başvurum yoktur. CHP Çan İlçe Örgütünde, ilçe başkanı ile yönetimde bulunan arkadaşlarla hiçbir sorun olmadığı gibi, Çan Belediye Başkanımız Bülent Öz ile de hiçbir sorunumuz yoktur. Partimiz birlik ve bütünlük içerisinde çalışmaya devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak Aynalı Pazar gazetesinde bizimle ilgili yayımlanan bahse konu haber ile ilgili 13.10.2020 tarihinde Çan Noterliğine müracaat ettim. Çan Noterliğinin 8397 yevmiye nolu işlemi ile tekzip yazısını bahse konu gazeteye tebliğ edilmesi için notere evraklarımı teslim ettim. Tekzip yazısı şu şekildedir: 1- CHP Çan İlçe Yönetiminin Çan Belediyesi hakkında CİMER'e veya herhangi bir başka kurum ve kuruluşa hiçbir şikayeti yoktur. 2- 05.02.2020 tarihinde CHP Meclis Başkanı ve CHP İlçe Başkanı Harun Arslan'ın Çan Belediyesi hakkında CİMER'e veya başka bir kurum ve kuruluşa hiçbir şikayet ve başvurusu yoktur. 3- CHP Çan İlçe Başkanı ve yönetimi ile Çan Belediyesi arasında herhangi bir sorun yoktur. 4- 5187 sk 14/1-son md hükmü gereğince, işbu tekzip yazısının 11.10.2020 tarihli gazetede tekzibi istenen yazının yayımlandığı sayfa olan 1. Sayfada ve 12. Sayfada aynı puntoda ve aynı şekilde yayımlanmasını talep ediyorum. Konunun tarafımla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kimsenin gerçeklerden ve hukukun üstünlüğünden kaçamayacağını belirterek tüm basın mensunu arkadaşlara, partili olan ve partili olmayan tüm dostlarımıza ve Çan Halkına teşekkür eder, bu hususu kamuoyuna saygıyla sunarım. Hepinize teşekkürler‘’ ifadelerine yer verdi. Konuya açıklık getirmek adına bu basın açıklamasının şart olduğunu belirten Başkan Harun Arslan, toplantıya katılan gerçek partililerine teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.
ÇOK KONUŞULAN ŞİKAYET MESELESİNE BİR AÇIKLAMA DA BELEDİYEDEN
Çan Belediye Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve çok konuşulan haklarında CİMER'e yapılan şikayet ile ilgili olarak açıklamada bulunuldu.
Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Öncelikle izah etmek gerekir ki; 5393 Sayılı Kanun madde 49 gereği,” Belediye personeli belediye başkanı tarafından atanır” şeklinde amir hüküm mevcuttur. Bunun yanında, yine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesinde “Belediye personelini atamak” şeklindeki düzenleme ile belediye başkanının yetkileri arasında açıkça sayılmıştır. Bu yetki, belediye başkanlarına münhasıran verilmiş bir yetkidir ve devri kesinlikle söz konusu değildir. Belediye başkanının atama veya işe alma ile ilgili yetkileri, memur atamaları, işçi alımları ve sözleşmeli personel istihdamı ile sınırlıdır. Haber içinde bahsi geçen sözleşmeli personel istihdamı ile memurların görev içinde yerlerinin ve kadrolarının değiştirilmesi ile alakadar olup, başkanlık makamının yetkisi dahilinde,  kanuna ilgili mevzuata uygun yapılmıştır. Devlette devamlılık esastır. Bunun için kişilere bağlılık değil göreve bağlılık ana kriter olmalıdır. Yerel yönetimlerin vazgeçilmesi olan belediye teşkilatı devletin her kurum ve kuruluşu gibi saygındır. Bu itibarla her ne kadar seçimle siyasi tercihle vazifeye başlanıyor olsa da kamu kurumu idaresi söz konusu olduğundan siyasetin kurumu yönetmesinin engellenmesi her şeyden önce kurumun ita amiri olarak belediye başkanının görevidir. Yine haber içeriğinde belediye teftişinden bahsedilmekte teftiş esnasında tespiti yapılan usulsüzlüklerin devamında personel görevlendirilmelerine ilişkin yorumlar yapılmaktadır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği ile açıkça yapılan düzenlemede belediyelerinde yetki alanında olduğu teftişler ile kontrolör; teftiş, denetleme araştırma inceleme ve soruşturmaları Bakan adına yapar. Yine aynı yönetmelik gereği “İçişleri bakanlığı izni ile soruşturma yapmak ve bu soruşturmalardan görevi başında kalmalarında sakınca görülenlerin görevden uzaklaştırılmaları için yetkili mercilere teklifte bulunmak” ibareleri yer almaktadır. Her ne kadar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği denetim raporu sonucundaki isim ve şahıs bilgileri kurumumuzun sorumluluğu dikkate alınarak verilemiyor olsa da teftiş neticesinde kurum zararının tahsili hususunda raporda bahsi geçenler, sadece hedef gösterilen personel değildir. Usulsüzlük ile itham edilen personel dışında firmalar ve firmalardan tahsil edilemediği halinde çalışandan tahsil edilmesi görüşü raporda yer almaktadır. Tahakkuk edilen bir çok kurum zararı ise tahsil edilmiştir. Hatta siyaset alet edilerek ismi kullanılan personel dışında, başkaca firma ve kişiler için çok daha yüksek meblağlar dahi söz konusudur. Buna rağmen bir kişinin hedef alınması kötü niyetin somut göstergesidir. Kaldı ki teftiş raporu ile bildirilen mütalaa kesinleşmiş yargı kararı olmayıp, adli yargıda takip ve tahsil yoluna tabidir. Bu husus ise ceza yargısından tamamen ayrıdır. Bu nedenledir ki başlamış bir ceza soruşturması dahi olmadan kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan kimselerin ismi kullanılarak belediyenin iç işleyişine karışmak için mazeret üretilmeye çalışıldığı aşikârdır. Velev ki kimin görevde kalıp kimin göreve devam edeceği hususunda görüş bildirebilecek yetkili denetim yeri hususunda kanuni düzenlemeler açıktır. Bu hususta resmi kurum çalışanları hakkında, kişilik haklarını zedeleyici, gerçeğe aykırı ifadeler ile kesinleşmiş yargı hükmü dahi olmaksızın, yerelde siyaset yapmaya çalışmak hiçbir siyasi parti temsilcisinin vazifesi değildir. Haber metni bütünlüğünde parti içindeki üzücü tabloyu göstermiştir ancak bu metnin satır aralarından ilçede ki sosyal medya hesaplarına yansıması farklı olmuştur, ilçe temsilciliklerinin ita amiri veyahut denetim organı gibi müdahale etme çabalarından dem vurulmuş bu kanunsuz müdahaleyi dikkate almayan kurum amirinin kendisine kanun ile verilen ve devredilemeyeceği kanun ile hüküm altına alınan yetkisine tecavüzü makul karşılamaması son derece normalken kamuda algı farklı yaratılmaya çalışılmıştır. Tüm anlaşmazlık ve çatışmaların çözümü ise çok kolay olup; herkesin, kanunen tanımlı görevini ifa ile mükellef olduğunu anlamasından ibarettir." Denildi.
 
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum