İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK KURUL TOPLANTISI YAPILDI

İletişim Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı; Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Dekan Prof. Dr. İsmail Tarhan ve akademik personelin katılımı ile gerçekleşti.


İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Dekan Prof. Dr. İsmail Tarhan, İletişim Fakültesinin çalışmaları hakkında yaptığı sunumda; öğretim üyelerinin akademik performansları, yayınları, projeleri hakkında bilgiler paylaştı ve İletişim Fakültesinin yaptığı başarılı çalışmalarla performansı yüksek bir fakülte olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ise çalışan, özveriyle gayret eden, güler yüzlü, mutlu olan çalışanlarla ve akademisyenlerle üniversitemizin çok daha iyi noktalara geleceğini ifade etti.

Gelecekte, dünyanın gereksinimlerine göre öğrenci yetiştirmenin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, üniversitemizin araştırma üniversitesi olması için gerekli bütün çalışmaların yerine getirilmesi için çaba harcayacaklarını belirtti.

Toplantı, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'ın akademik personelden gelen dilek ve temennileri dinlenmesi ile son buldu.